bộ ảnh thiết kế nội thất nh* h*ng xa sỉ đã được tạo ra đơn thuần, một nh* h*ng cao cấp tại Kiev, Ukraina.
với đề nghị của khách h*ng l* [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] xa sỉ với nh* bếp t*p trung v*o thực phẩm đơn thuần - ban đầu từ các nguyên liệu địa phương v* theo mùa.


ko kể các tên, logo - nh*n dạng của nh* h*ng, chúng tôi đã lớn mạnh một thiết kế nội thất. Chúng tôi t*p trung v*o một nhóm Đang l*m việc với các nh* thiết kế nội thất Anna Domovesova. Chúng tôi bắt đầu cùng một lúc, việc giải th*ch, kiểm tra v* điều chỉnh bước mỗi khác. phương pháp tiếp c*n n*y đã cho chúng tôi một cơ hội để có được một sản phẩm không thể thiếu, vị tr* m* to*n bộ chi tiết duy trì cùng với bổ sung cho nhau.
tên của nh* h*ng có để thể hiện tinh thần của nh* h*ng v* để có được thông tin mới nhất: Sau khi một số biến thể, các tên 'đơn thuần.' đã được phê duyệt. Sức mạnh của tên n*y l* ở sự đơn giản của nó, được sự thể hiện bởi một nhãn hiệu thân thiện với một khuôn mặt người - truyền thông.
Thiết kế nội thất nh* h*ng được tăng trưởng cho đơn giản. Nó bao gồm các tiêu chuẩn không chỉ đa dạng cho những biểu tượng, m*u sắc, phông chữ & mô hình ứng dụng, nhưng rộng rãi hơn nữa. Chúng tôi lớn mạnh v*i bộ biểu tượng, minh họa, mô tả yếu tố về phương pháp dùng truyền thông, bộ trò chơi, stickers, v*i loại menu - các loại nội thất mang phong cách riêng biệt của một nh* h*ng cao cấp


ý tưởng của nh* h*ng l* 'đơn giản, ăn đơn giản', nó ngụ ý nấu bếp từ địa phương, tươi, không bảo quản sản phẩm, nhưng trong sự kết hợp bất thường. Vì căn nguyên n*y, chúng tôi s* dụng m*u sắc khi không v* các v*t liệu đơn giản như gỗ, ván ép, thủ công giấy, vv m* không s*ng lọc phức tạp. Chúng tôi cũng đã quyết định xem thông tin yếu tố bình thường từ một quan điểm khác nhau. Đó l* l*m thế n*o chúng tôi đã nh*n một shovel như một c*a x* lý, rakes như móc áo, [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] như một trình đơn cho các thức uống, bê tông đèn l*m bằng nhựa tái chế chai cùng với vv.. Chúng tôi thực sự đã sắm đa số những gì ở trên thị trường & điều chỉnh trong nội thất.