Phần Mềm BC (NEW) Chạy Tốt Nhất thời điểm Hiện nay!

Phần mềm b*o cỏ của thế hệ Buôn COM hôm nay ra mắt The Two Versions (thế hệ thứ 2 của [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]: [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...], chạy rất tốt ở thời điểm hiện nay.BC New...

Phần mềm B*o Cỏ BC, thế hệ mới The Two Versions

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

» Giới thiệu : Chức năng của [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] l* đặt cược v*o 2 nh* mạng để lấy Com (Commision) với điều kiện commission nhân hệ số 3 trở lên, Hiện có những nh* mạng như sau (SBOBet vs Bong88 (IBet)
- Phần mềm có thể tùy chọn cược theo các loại kèo m* khách h*ng mong muốn như: có chức năng chọn loại h*ng, chọn giải, đánh h*ng đầu tr*n, Kèo Lệch 1 Giá, 2 Giá, 1 v* 2, 0 Giá...
- Cược Over / Under v* Handicap.
- Chọn Cược theo các giải đấu.

Giới thiệu chức năng [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

1. Chức năng đăng nh*p phần mềm.

a. Lưu ý khi đăng nh*p phần mềm BC : “Tất cả t*i khoản BC chuẩn l* phải bắt đầu bằng tên BCxxx”.

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]


2. Giao diện ch*nh:

- Phần mềm có thể chạy tốt khi các chỉ số hiển thị đầy đủ: AQ >=50, BQ>=50,AL>=1 đồng thời BL>=1 v* CL>=1,AS,BS .[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]


3. Setting ch*nh:

- Phần mềm có chức năng chọn loại h*ng, chọn giải, đánh h*ng đầu tr*n, h*ng lệch 2 giá v* lệch 1 giá.


4. Betlist :

View lịch s* betlist:
» Liên hệ :

Phần Mềm BC (NEW)
Chạy Tốt Nhất thời điểm Hiện nay!

Phần mềm b*o cỏ của thế hệ Buôn COM hôm nay ra mắt The Two Versions (thế hệ thứ 2 của [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]: [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...], chạy rất tốt ở thời điểm hiện nay.BC New...

Phần mềm B*o Cỏ BC, thế hệ mới The Two Versions

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

» Giới thiệu : Chức năng của [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] l* đặt cược v*o 2 nh* mạng để lấy Com (Commision) với điều kiện commission nhân hệ số 3 trở lên, Hiện có những nh* mạng như sau (SBOBet vs Bong88 (IBet)
- Phần mềm có thể tùy chọn cược theo các loại kèo m* khách h*ng mong muốn như: có chức năng chọn loại h*ng, chọn giải, đánh h*ng đầu tr*n, Kèo Lệch 1 Giá, 2 Giá, 1 v* 2, 0 Giá...
- Cược Over / Under v* Handicap.
- Chọn Cược theo các giải đấu.

Giới thiệu chức năng [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

1. Chức năng đăng nh*p phần mềm.

a. Lưu ý khi đăng nh*p phần mềm BC : “Tất cả t*i khoản BC chuẩn l* phải bắt đầu bằng tên BCxxx”.[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]


2. Giao diện ch*nh:

- Phần mềm có thể chạy tốt khi các chỉ số hiển thị đầy đủ: AQ >=50, BQ>=50,AL>=1 đồng thời BL>=1 v* CL>=1,AS,BS .[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]


3. Setting ch*nh:

- Phần mềm có chức năng chọn loại h*ng, chọn giải, đánh h*ng đầu tr*n, h*ng lệch 2 giá v* lệch 1 giá.


4. Betlist :

View lịch s* betlist:
» Liên hệ :

DT: 0938 331 681 hoặc 0908 96 1075 (Trường Thanh)

Website: [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]